Cone LC-HL02
Mô tả

Cone LC-HL1
-Chiều Cao: 13.5cm
-Cone Lớn: 7.5cm
-Cone Nhỏ: 1.2cm
-Trọng Lượng: 16gram
-Mùa Sắc: Theo Yêu Cầu