Cá chết nổi trên sông Tô Lịch sau khi dừng nhận nước từ Hồ Tây

Trước đó, sáng 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch nhằm thực hiện công tác phục vụ thoát nước mùa mưa. Thời gian mở cửa xả kéo dài khoảng 2 ngày.

Sau khi nhận hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây, mực nước sông Tô Lịch đã dâng cao đáng kể, mặt nước chuyển màu xanh, không còn đen kịt như trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xả hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch như vậy chẳng khác gì "muối bỏ biển", vì dòng sông này dài hơn 14km nên chỉ vài ngày sau con sông này sẽ lại về trạng thái ban đầu.

Trước đó, sáng 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch nhằm thực hiện công tác phục vụ thoát nước mùa mưa. Thời gian mở cửa xả kéo dài khoảng 2 ngày.

Sau khi nhận hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây, mực nước sông Tô Lịch đã dâng cao đáng kể, mặt nước chuyển màu xanh, không còn đen kịt như trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xả hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch như vậy chẳng khác gì "muối bỏ biển", vì dòng sông này dài hơn 14km nên chỉ vài ngày sau con sông này sẽ lại về trạng thái ban đầu.